7 cách giảm tiếng ồn trên quạt tản nhiệt laptop, máy tính hiệu quả